Buscar
..:: Páxina de Inicio » Publicacións ::.. Rexistrarse  Entrar
 Publicacións Minimizar
Escolma de Textos ESCOLMA DE TEXTOS. JUAN FRANCISCO DE CASTRO
Eva Mariño Amor e Lois Rodríguez Cabana

Eva Mariño Amor e Lois Rodríguez Cabana presentan a primeira escolma de textos do pensador ilustrado lugués Juan Francisco de Castro (1721-1790). Con esta selección de textos preténdese recuperar para o público os trazos fundamentais dun autor que só se pode comparar cos mais grandes do século XVIII galego.

Edición: Concello de Lugo / ISBN: 978-84-92895-15-1
GALICIA DOUS MIL ANOS DE IDADE MEDIA GALICIA, DOUS MIL ANOS DE IDADE MEDIA
Luis Rodríguez Rodríguez

"Galicia, dous mil anos de idade media", froito dos moitos anos de investigación de Luis Rodríguez en arquivos e bibliotecas, é unha obra na que se dan as claves para entender as pautas sociais e históricas que explican por que as condicións de vida dos galegos e galegas apenas variaron desde a alta idade media ata principios do século XX. Trátase dunha obra de madurez dun experto en historia social e perfecto coñecedor das estruturas políticas, económicas e culturais da historia de Galicia.

Editorial: Bubok / ISBN: 978-84-9981-053-9
http://salaminos.bubok.com/
Enciclopedia DICIONARIO ENCICLOPEDIA DO PENSAMENTO GALEGO
Coordinadores: Andrés Torres Queiruga e Manuel Rivas García

A sección de pensamento do Consello da Cultura en colaboración con Edicións Xerais de Galicia propóñennos este dicionario do pensamento galego que recolle algúns dos máis senlleiros pensadores de Galicia así como unha visión temática que nos introduce nas múltiples influencias da filosofía na cultura galega

Ed. Xerais / ISBN 978-84-9782-883-3
I.DÍAZ PARDO. HOMENAXE GALEGA I.DÍAZ PARDO. HOMENAXE GALEGA
Editado por Fuco Buxán, A.C.
Compilación: Rosa Méndez Fonte.

O principal obxectivo desta obra é profundizar no coñecemento da traxectoria de Isaac nas súas múltiples vertentes: artista, industrial, escritor e galeguista comprometido con Galicia e a súa cultura dende os seus tempos de adolescencia. Consta de 260 páxinas e cerca de 100 ilustracións e fotografías relativas a Isaac e a súa obra, e recolle as intervencións dos participantes nas Mesas Redondas, do 9 e 23 deste mes, na Fundación Caixa Galicia: Camilo Díaz, Manuel Aznar, Xosé Neira Vilas, Euloxio Ruibal, Fernando Salgado, Fermín Bouza e Andrés Varela.
AS MULLERES NA FILOSOFÍA AS MULLERES NA FILOSOFÍA
Inés Fernández Buján

Esta obra pretende tratar dous aspectos implícitos na ambigüidade do seu título: as mulleres como obxecto e como suxeito do pensamento, é dicir, o que os filósofos pensaron sobre as mulleres e, por outra banda, o que pensaron as mulleres cando accederon ao estudo da filosofía.

Baía Edicións / ISBN 84-96526-48-8
DICIONARIO GALEGO DE FILOSOFÍA DICIONARIO GALEGO DE FILOSOFÍA
Xosé Manuel Domínguez Prieto, Moisés Lozano Paz e Manuel Rivas García

Completo dicionario de filosofía con máis de 3000 entradas que inclúe termos de saberes afíns á filosofía, como as ciencias sociais, xurídicas, económicas, psicolóxicas e teolóxicas, e que contén referencias ós autores do pensamento universal e actual.

Ed. tresCtres / ISBN 84-933588-9-4
ARREDOR DA VERDADE ARREDOR DA VERDADE
Guillermo Domínguez

Guillermo Domínguez recorre a un coidadoso e persoal exercicio de hermenéutica que lle leva a se enfrontar con textos (a veces, a penas frases) esenciais de Aristóteles, Schopenhauer, Platón, Hegel e Wittgenstein no seu camiño a dilucidar a “verdade”.

Ed. Xerais / ISBN 84-9782-077-0
CRÓNICA VIVA DO PENSAMENTO GALEGO CRÓNICA VIVA DO PENSAMENTO GALEGO
Marcelino Agís Villaverde

Marcelino Agís propón como principal obxectivo desta obra levar ó gran público unha visión sintética e esencial do que foi a vida e a obra de figuras senlleiras da nosa vida cultural desde o movemento priscilianista ata a actualidade.

Ed. Igesco / ISBN 84-8288-441-7
CONTOS GALEGOS DE TRADICIÓN ORAL CONTOS GALEGOS DE TRADICIÓN ORAL
Camiño Noia Campos

Esta colección de contos populares galegos ten interese tanto para o lector que gusta da tradición oral, como para o estudoso dos valores etnográficos ou para o filólogo que aprecia as variantes da nosa lingua e descubre as grandes coincidencias entre os distintos pobos europeos e as peculiaridades propias do folclore galego. Son contos recollidos nos últimos anos do século XX, tal como están na memoria actual dos distintos informantes.

Ed. NigraTrea / ISBN 84-95364-16-6
MANUEL BECERRA, MINISTRO DAS COLONIAS MANUEL BECERRA, MINISTRO DAS COLONIAS
Luis Rodríguez Rodríguez

“Ninguén tivo tanta facilidade como el para o motín e maila subversión; ninguén, coma el, sentiu no seu sangue a enxurrada revolucionaria e o vivir democrático. Durante corenta e oito anos (1848-1896) mantivo acesa a chama da cultura e da liberdade”
Extracto da introdución

Edicións do Castro / ISBN 84-7492-897-4
SESENTA GALLEGOS ILUSTRES SESENTA GALLEGOS ILUSTRES
Francisco Fernández Del Riego

Trátase de sesenta artigos que Fernández del Riego, destacado galeguista, escribiu entre os anos 1956 e 1962 dentro dunha sección fixa titulada “Perfiles gallegos”, asinada cun dos seudónimos habituais do escritor, Cosme Barreiros. Entre outros, o autor fala de Vicetto, Castelao, o Conde de Gondomar, Xoán Montes, Diego Xelmírez, Villar Ponte, Domingo Fontán, Couceiro Freijomil ou Nóvoa Santos.

Alvarelos Editora / ISBN 84-85311-21-3

  

Copyright - (c) 2017 Asociación de Estudos Filosóficos Doutor Castro